De Conceptenbouwers


[2013 – heden] Projectleider DOK073

Omdat er in Den Bosch grote veranderingen in het waternetwerk aankomen onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor deze nieuwe situatie. Communityvorming is hier een belangrijk onderdeel van, waarbij we burgers, ondernemers, gemeente en waterschappen bij onze plannen betrekken. We verzamelen kennis maar ontwikkelen ook ideeën. Deze ideeën proberen we waar mogelijk uit te testen door het organiseren van activiteiten op- en rond het water. Hierbij wordt steeds meer opgetrokken met de gemeente ’s-Hertogenbosch en de lokale waterschappen maar ook met ondernemers. www.facebook.com/dok073

[2014 – 2015] Projectcoördinator Stadseboeren voor de Leefbaarheid
Dit project ondersteunt groene burgerinitiatieven in Oss, Tilburg en Den Bosch. Als coördinator voor Den Bosch bestaat mijn werk onder andere uit het beheren van de budgetten, organiseren van buurtbijeenkomsten en het verzorgen van de communicatie. www.stadseboeren.nl

[2014 – 2015] Waterwerksessie voor Waterschap Aa en Maas
Omdat wij druk nadenken over de rol die het water in de stad kan vervullen zijn wij benaderd door het Waterschap Aa en Maas om een werksessie te organiseren. Tijdens deze sessie werkten professionals met verschillende achtergronden aan verschillende manieren waarop het water in de stad gebruikt kan worden.

[2013] Herbestemming historische kapel tot het Groot Gasthuis
Voor de Stadsbibliotheek Den Bosch hebben we de historische kapel van het Groot Ziekengasthuis-terrein getransformeerd tot een plek waar de bibliotheek kan experimenteren met nieuwe vormen van informatie-uitwisseling. Hierbij hebben we nagedacht over de bibliotheek van de toekomst, en de rol daarvan in de stad, maar ook het interieur van de kapel verbouwd.